E-mail Geslo  

Lions Klub Dobrovo, dobrodelna dejavnost v letu 2008 - 2009

Člani Lions kluba Dobrovo pridobivamo sredstva za naše delovanje predvsem z organizacijo in izvedbo martinovanja, kjer v celoti sami organiziramo in izvedemo prireditev, vključno s kuhanjem in postrežbo. Na martinovanju se zbere od 150 do 180 gostov iz različnih klubov iz Slovenije, zamejstva in prijateljev. Sama prireditev je zabavnega značaja, nota prireditve pa ima izrazito humanitarni značaj.

Odločili smo se, da sredstva, ki smo jih zbrali v lionističnem letu 2008/09, namenimo predvsem otrokom.

Pomagali smo otrokom iz dveh družin s področja Goriških Brd, ki so se zaradi bolezni in nepričakovanih družinskih tragedij znašle v stiski.

Poslanstvo našega delovanja poleg v pomoči potrebnim vidimo tudi v skrbi za preventivo mladih. Zato smo se odločili, da bomo podprli, pa tudi sami organizirali programe za izvajanje različnih preventivnih dejavnosti za otroke in mladostnike.

Določen del sredstev smo namenili športnemu društvu  za sofinaciranje udeležbe otrok iz socialno šibkih družin v športnih programih društva.

V letu, ko zaokrožamo desetletnico delovanja, se pridružujemo Evropskemu letu ustvarjalnosti in inovativnosti ter širimo naše delovanje na področje dela z mladimi. Organizirali smo likovni in literarni natečaj  »Z ustvarjalnostjo, znanjem in sodelovanjem gradimo boljši svet« in nagradili najboljše likovno in literarno delo za srednje šole z enoletno štipendijo, najboljša tri likovna dela za osnovne šole pa z digitalnimi fotoaparati. Osnovni šoli Dobrovo smo donirali znesek, ki bo omogočal nadaljnje ustvarjanje in sodelovanje mladih v natečajih. Več o natečaju lahko preberete na naši spletni strani.

Podprli smo akcijo leo kluba Proteus iz Postojne ter jim za pomoč pri izvedbi delavnic za gojence doma na Planini kupili digitalni fotoaparat.

Člani kluba smo podprli akcijo Lions kluba Rožnik in CUDV Draga z nakupom koledarja, s pomočjo katerega so zbirali sredstva za njihove gojence.

Ob aktualni gospodarski krizi smo se odločili za doniranje sredstev za nakup paketov s hrano ob vseslovenski akciji Rdečega križa.

Pridružili smo se tudi akciji pomoči slepim in slabovidnim in donirali v podporo in pomoč.

WE SERVE - POMAGAMO.

Junij 2009